Liaoyong Wen LAB

School of Engineering

baidu / so

Dangwu Ni

2019-06-30


Dangwu Ni

(2023 PhD student)

MS in Tongji University. (2023)

BS in Tongji University. (2019)

Research interests: AAO technique,

3D nanotransistor, and Nanophotonic


672C3